Дайджест

Україна у світі: огляд міжнародних індексів

5 липня 2013 року Фонд «Ефективне управління» презентує свій новий аналітичний продукт – збірник  «Україна у світі: огляд міжнародних індексів». До збірника увійдуть такі визнані у світі індекси, як Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, Індекс конкурентоспроможності країн світу Міжнародного інституту розвитку менеджменту (Швейцарія), Індекс легкості ведення бізнесу Всесвітнього банку, Індекс економічної свободи The Heritage Foundation у партнерстві з The Wall Street Journal. Крім того, у збірнику буде представлено три спеціалізовані індекси Всесвітнього економічного форуму та нове дослідження компанії Boston Consulting Group.
Завдання збірника – підвищити ступінь розуміння суспільством методології розрахунку найбільш важливих для країни індексів і розширити можливості їхнього практичного застосування.
«Останнім часом в Україні набагато уважніше почали ставитися до різних міжнародних індексів і рейтингів. Однак використання їх як інструменту в процесі прийняття і реалізації управлінських рішень було б набагато ефективнішим, якби користувачі знали, як правильно читати той чи інший індекс, як трактувати та застосовувати його результати. Наш збірник якраз і допомагає у розв’язанні цієї задачі. У ньому ми не просто представили  разом низку уже відомих у країні індексів, але й коротко описали методологію їхнього  складання, а також відзначили найбільш показові для України результати. У процесі  підготовки збірника ми провели консультації  з міжнародними експертами й організаціями - укладачами індексів», - повідомив старший менеджер проектів Фонду «Ефективне управління» Ігор Гончаренко.
На сьогодні у світі існує велика кількість індексів - комплексних і спеціалізованих, регулярних і одноразових, які оцінюють різні аспекти діяльності країн, регіонів, міст. Більшість індексів мають публічний характер, і їхні результати є загальнодоступними, що дозволяє використовувати їх для прийняття управлінських рішень, у тому числі й державних.
Позиціонування України в різних міжнародних індексах упродовж останніх років не було однозначним - зниження в одному рейтингу могло супроводжуватися одночасним зростанням позицій в іншому. Розгадка подібної «суперечності» полягає в трактуванні результатів індексів, кожен з яких має власну методологію розрахунку і набір оцінюваних компонентів. Лише розуміння методології того чи іншого індексу та правильне його прочитання дозволяє зрозуміти  істинну сутність речей і визначити сфери можливого практичного застосування отриманих результатів. Водночас неточне трактування результатів призводить до помилкових оцінок і неправильних рішень, ціна яких може бути надто високою.
«На сьогодні процес формування політики, заснованої на фактах, стає нормою. У зв'язку з цим комплексні показники (індекси) стають важливим інструментом в арсеналі урядів країн і тих, хто приймає рішення, по всьому світові. Порівняння з кращими результатами, або «бенчмаркінг» - наука, що ґрунтується на комплексних показниках, - має безліч переваг, у тому числі й  стимулювання діалогу між різними групами стейкхолдерів, створення відчуття невідкладності змін, виявлення кращих практик, вдосконалення стандартів статистики і процесу моніторингу результатів. Більше того, комплексні показники – це дієвий інструмент у процесі підвищення інформованості широких кіл громадськості, оскільки людям, як правило, подобаються рейтинги і порівняння», - переконаний експерт Всесвітнього економічного форуму Тьєррі Гейгер.
«Україна має ряд конкурентних переваг у кожному з наведених у збірнику індексів. Покращання позицій України в міжнародних рейтингах буде залежати від того, наскільки швидко й ефективно країна зможе усунути проблемні зони і використати свої сильні позиції. Однак просування в рейтингах не має бути самоціллю, а лише свого роду індикатором прогресу на шляху економічного зростання і підвищення добробуту нації», - вважає директор Фонду «Ефективне управління» Наталія Ізосімова.

Інформаційна довідка:
За два останні роки (2011-2012 рр.) Україна поліпшила свій результат у  рейтингу Індексу глобальної конкурентоспроможності (ІГК) Всесвітнього економічного форуму на 16 позицій, піднявшись на 73-є місце зі 144 оцінюваних країн, і практично досягла докризового рівня 2008 року (72-е місце).

Підняття в рейтингу ІКГ супроводжувалося свого роду «проривом» в Індексі легкості ведення бізнесу Всесвітнього банку - країна перемістилася на 15 позицій угору в рейтингу 185 країн світу і досягла  максимуму своєї оцінки за останні 6 років.
Водночас у рейтингу конкурентоспроможності країн світу Центру світової конкурентоспроможності при Міжнародному інституті розвитку менеджменту IMD (Лозанна, Швейцарія), який розраховується для 59 країн світу, Україна впродовж останніх чотирьох років систематично потрапляла до останньої  трійки країн і лише за підсумками нещодавно оголошеного рейтингу 2013 року піднялася на 49-е місце.

Україна стабільно отримує низькі оцінки в Індексі економічної свободи, який із 1995 року розраховується The Heritage Foundation у партнерстві з The Wall Street Journal. За шість останніх років країна втратила 28 позицій у рейтингу 177 країн і перемістилася на 161-е місце.

Дата: 13.06.2013
Джерело: Фонд Ефективне управління